Τι είναι χάρτης;

Χάρτης είναι ένα μέσο αποθήκευσης πληροφοριών για τη διαμόρφωση και την επιφάνεια της γης. Με τη χρήση συμβόλων τα οποία είναι γνωστά και αναγνωρίσιμα από όλους ο χάρτης καταφέρνει να συγκεντρώνει μεγάλο όγκο δεδομένων σε μικρό χώρο.

Είδη Χαρτών

Οι χάρτες για να είναι εύχρηστοι θα πρέπει να παρουσιάζουν ένα συγκεκριμένο αριθμό πληροφοριών. Έτσι ανάλογα με το είδος της πληροφορίας που χρειαζόμαστε, έχουν δημιουργηθεί και οι κατάλληλοι χάρτες. Μερικοί από αυτούς είναι οι παρακάτω.

Πολιτικός χάρτης : Ο χάρτης που περιέχει πληροφορίες από το ανθρωπογενές περιβάλλον (πόλεις, χωριά, λιμάνια κτλ).

Γεωμορφολογικός χάρτης : Ο χάρτης που περιέχει πληροφορίες από το φυσικό περιβάλλον (ποτάμια, λίμνες, βουνά κτλ).

Οδικός χάρτης : Ο χάρτης που περιέχει πληροφορίες για τους δρόμους και τις οδούς των πόλεων.

Τουριστικός χάρτης : Ο χάρτης που περιέχει πληροφορίες για αρχαιολογικούς τόπους και αξιοθέατα.

Ιστορικός χάρτης : Ο χάρτης που περιέχει πληροφορίες για ιστορικά γεγονότα.

Παραγωγικός χάρτης : Ο χάρτης που περιέχει πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή προϊόντων στην εκάστοτε περιοχή.

 

Διάφορα Σύμβολα Υπομνήματος Χαρτών